Heymans Veilingen

NV Heyman treedt op als veilingkantoor en vastgoedmakelaar.

BIV-nummer: 202494, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders.

Zij organiseert online veilingen in besloten kring van geregistreerde bieders ten einde een koop-verkoop te doen ontstaan.

De bieder wordt na toewijzing uitgenodigd de koop-verkoopovereenkomst te komen ondertekenen mits betaling van een voorschot ten bedrage van 10% van de behaalde prijs binnen een termijn van 2 werkdagen na de verkoop.

Vervolgens heeft de koper gedurende 4 maanden de tijd om samen met de verkoper een datum vast te leggen bij de notaris om de notariële akte te verlijden. De verschuldigde registratierechten kunnen dan tesamen met de koopprijs worden betaald.

Eigenaar Heyman Vastgoed
Boombekelaan 9 te 2660 Hoboken

Heyman veilingen